DOI: https://doi.org/10.52163/yhc.v65iCD3

Đã xuất bản: 2024-05-15

Số đầy đủ

Bài báo khoa học

37. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHẮM TRÚNG ĐÍCH BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ ĐỘT BIẾN KÉP GEN EGFR GIAI ĐOẠN 2019-2023
Lê Tú Linh, Đinh Văn Lượng, Lê Văn Quảng, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Ngọc Minh Thư, Hoàng Huy Anh, Nguyễn Diệu My, Nguyễn Viết Nhung, Nguyễn Thi Trang, Dương Hũu Hiếu, Dương Danh Bộ
39. UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ ĐỒNG THỜI ĐỘT BIẾN GEN EGFR VÀ PIK3CA: KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2022-2024
Lê Tú Linh, Đinh Văn Lượng, Đặng Duy Hiếu, Nguyễn Đoan Trang, Nguyễn Việt Anh, Đỗ Quang Duy, Nguyễn Viết Nhung, Phạm Quang Anh, Nguyễn Thị Trang
44. KẾT QUẢ CHĂM SÓC DINH DƯỠNG NGƯỜI BỆNH GHÉP PHỔI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2024
Nguyễn Quang Dũng, Vũ Trung Nghĩa, Hà Thu Thủy, Đào Thu Trang, Chu Hải Đăng, Trần Thị Thu Huyền, Phạm Thị Trang, Phạm Thị Mai Ngọc, Bùi Quỳnh Hoa