Quay trở lại chi tiết bài báo 10. CA LÂM SÀNG ĐỘC TÍNH TRÊN THÍNH GIÁC LIÊN QUAN KHÁNG SINH MACROLID TRONG ĐIỀU TRỊ VI KHUẨN LAO KHÔNG ĐIỂN HÌNH (NTM) TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2021 Download Download PDF