10. CA LÂM SÀNG ĐỘC TÍNH TRÊN THÍNH GIÁC LIÊN QUAN KHÁNG SINH MACROLID TRONG ĐIỀU TRỊ VI KHUẨN LAO KHÔNG ĐIỂN HÌNH (NTM) TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

Nguyễn Thị Thủy1, Đinh Thu Hương1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Độc tính trên thính giác đề cập tới các tổn thương ở cấu trúc bên trong của tai (ốc tai và tiền đình) và các chức năng của chúng (thính giác và thăng bằng) có thể gặp khi tiếp xúc với một số loại thuốc cụ thể (ví dụ kháng sinh aminosid, hóa chất ung thư cisplatin, macrolid…). Độc tính trên thính giác liên quan tới aminosid phổ biến và đã được lâm sàng quan tâm, nhưng độc tính liên quan kháng sinh macrolid còn chưa được lưu ý nhiều trên lâm sàng, đặc biệt ở người bệnh có liệu trình điều trị kéo dài. Chúng tôi xin báo cáo nhân một trường hợp người bệnh tại Bệnh viện Phổi Trung ương xuất hiện ù tai, nghe kém khi sử dụng kháng sinh macrolid kéo dài trong điều trị NTM vào tháng 9/2021.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Barbieri MA, Cicala G, Cutroneo PM et al.,
Ototoxic adverse drug reactions: A disproportionality
analysis using the Italian spontaneous reporting
database, Front Pharmacol, 2019.
[2] Ikeda AK, Prince AA, Chen JX et al., "Macrolide-
associated sensorineural hearing loss:
A systematic review", Laryngoscope. (2018)
128:228–36.
[3] Anna V, Berthe CO, Nelly FL et al., Macrolide-
associated ototoxicity: A cross-sectional
and longitudinal study to assess the association
of macrolide use with tinnitus and hearing loss,
Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 76,
2021, pp. 2708–2716.
[4] Barbieri MA, Cicala G, Cutroneo PM et al.,
Ototoxic adverse drug reactions: A disproportionality
analysis using the Italian spontaneous
reporting database, Front Pharmacol. 10:1161.
10.3389/fphar.2019.01161, 2019.
[5] Brown BA, Griffith DE, Girard W et al., Relationship
of adverse events to serum drug levels
in patients receiving high-dose azithromycin
for mycobacterial lung disease, Clin Infect Dis,
1997, 24:958–64. 10.1093/clinids/24.5.958
[6] Griffith DE, Brown BA, Girard WM et al.,
Azithromycin activity against Mycobacterium avium
complex lung disease in patients who were
not infected with human immunodeficiency
virus", Clin Infect Dis(23:983–9. 10.1093/clinids/23.5.983), 1996.
[7] Guay DR, Patterson DR, Seipman N et al.,
Guay DR, Patterson DR, Seipman N, Craft JC.
Overview of the tolerability profile of clarithromycin
in preclinical and clinical trials.", Drug Saf. (1993)
8:350–64. 10.2165/00002018-199308050-00003.
[8] McGhan LJ, Merchant SN, Erythromycin
ototoxicity, Otol Neurotol, pp. 24:701–2.
10.1097/00129492-200307000-00029, 2003.
[9] Pawlowski KS, Si E, Wright CG et al., Ototoxicity
of topical azithromycin solutions in the
guinea pig, Arch Otolaryngol Head Neck Surg
136:481–7. 10.1001/archoto.2010.54, 2010.
[10] Tseng AL, Dolovich L, Salit IE, Azithromycin-
related ototoxicity in patients infected with
human immunodeficiency virus, N Engl J Med.
365:689–98.(10.1056/NEJMoa1104623), 2011.