Giới thiệu tạp chí

Tạp chí được Bộ TTTT cấp phép xuất bản từ năm 2013 bằng ngôn ngữ tiếng việt và tiếng Anh, được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước và khối ngành sức khỏe đưa vào danh sách các tạp chí khoa học được tính điểm công trình. Đây là tạp chí khoa học uy tín, có bình duyệt, công bố những công trình nghiên cứu gốc, bài tổng quan, bài bình luận, bài giới thiệu sách, tài liệu và những tin tức, sự kiện liên quan đến tất cả các khía cạnh trong lĩnh vực nghiên cứu, phổ biến chính sách, giáo dục, thực hành, đào tạo, trong lĩnh vực y dược học, y học lâm sàng, y sinh học, y học dự phòng và y tế công cộng.

Tạp chí Y học Cộng đồng đã được chấp nhận làm thành viên của tổ chức Crossref – Cơ quan đăng ký nhận dạng đối tượng kỹ thuật số (Digital Object Identifier – DOI) và chính thức của tổ chức DOI quốc tế (International DOI Foundation). Việc này cho phép kết nối các bài báo xuất bản trên tạp chí với mạng lưới toàn cầu gồm 15.072 thành viên từ 118 quốc gia trên thế giới. Tất cả các bài báo được xuất bản sẽ được gắn mã DOI nhằm tăng cường tính dễ tìm kiếm, truy cập, kết nối, trích dẫn của các công trình được công bố trên tạp chí. Tạp chí cũng nằm trong danh mục các tạp chí Khoa học lĩnh vực Y học được tính điểm của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước hằng năm.

 • Giấy phép hoạt động Báo chí in số 229/GP-BTTTT cấp ngày 19/6/2013
 • Giấy phép hoạt động Tạp chí in( cấp lại)số 227/GP-BTTTT cấp ngày 04/7/2023
 • Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt và Tiếng Anh
 • ISSN: 2354 - 0613
 • DOI prefix: 10.52163
 • Webside: tapchiyhcd.vn - Email tapchiyhcd@skcd.vn

Mục đích, Tôn chỉ

Tạp chí Y học Cộng đồng (Journal of Community Medicine) là Tạp chí học thuật đa ngành trong các lĩnh vực Khoa học sức khoẻ có bình duyệt của Viện Sức khỏe Cộng đồng - Tổng hội Y học Việt Nam.

 • Đăng tải thông tin về các hoạt động của Viện sức khoẻ Cộng đồng.
 • Định kỳ theo kỳ hạn xuất bản để công bố các công trình nghiên cứu khoa học về Y học, dược học, y sinh học. công nghệ Y sinh và các lĩnh vực thuộc khối ngành khoa học sức khoẻ.

Phạm vi tạp chí

 • Tạp chí Y học Cộng đồng bình duyệt, xuất bản các thể loại bài báo, công trình nghiên cứu khoa học lĩnh vực khoa học sức khoẻ gồm:
 • Nghiên cứu gốc (Original papers);
 • Tổng quan (Review papers);
 • Phương pháp nghiên cứu (Research Methods)
 • Thiết kế nghiên cứu (Design papers);
 • Bình luận (Commentary);
 • Tóm tắt luận án, luận văn (Thesis review/dissertation review).
 • Thông tin khoa học công nghệ y-dược (Pharmaceutical and medical scientific information)

Tạp chí là diễn đàn khoa học cho các học viên, nghiên cứu sinh, giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài nước công bố, trao đổi nghiên cứu về học thuật về Y dược học trong khối ngành sức khỏe.

Chu kỳ xuất bản, phát hành

 • Kỳ xuất bản tiếng việt: 02 tháng/kỳ - 06 kỳ/năm (không bao gồm số phụ bản, số chuyên đề hội nghị, hội thảo khoa học)
 • Phát hành: Ngày 25 các tháng lẻ của kỳ phát hành.
 • Kỳ xuất bản tiếng anh; 01 kỳ/năm

 

 

Tập 65 Số CD2

DOI: https://doi.org/10.52163/yhc.v65iCD2

Đã xuất bản: 2024-04-08

Số đầy đủ

Bài báo khoa học

13. SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH/NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH VỀ CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG TẠI KHOA PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2023
Phạm Văn Thành, Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, Phạm Thị Thanh Huyền, Đỗ Thị Hồng Lý, Hoàng Văn Hồng, Ngô Xuân Khoa, Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Thị Kim Dung, Bùi Bích Huyền, Nguyễn Thị Mát, Phạm Quang Anh
18. MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ DẤU HIỆU TRẦM CẢM SAU SINH
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thu Hiền, Dương Thị Trà Giang, Phạm Huy Cường, Vũ Thị Nguyệt Ánh
27. XIN CẤP PHÉP TIỀN THẨM ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI CHO VẮC XIN SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM: NHỮNG THÁCH THỨC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Phạm Thị Phương Thảo, Lương Phú Duẩn, Lê Thu Nga, Lê Thị Hoà, Nông Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Minh Nguyệt, Lê Quốc Hùng, Phạm Anh Thư, Nguyễn Xuân Hoà, Phạm Thành Trường, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Đăng Ánh, Nguyễn Đăng Hiền, Nguyễn Thuý Hường
Xem tất cả các số