Tạp chí Y học Cộng đồng (Journal of Community Medicine) là Tạp chí học thuật trong lĩnh vực Y học, có bình duyệt của Viện sức Khỏe Cộng đồng-Tổng hội Y học Việt Nam. Tạp chí là diễn đàn khoa học cho các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài nước công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu và học thuật.

Tạp chí xuất bản số đầu tiên vào năm 2013 đến nay đã xuất bản gần 100 số tiếng việt và số tiếng Anh. Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước và ngành y học đánh giá là một trong những tạp chí khoa học  có uy tín trong lĩnh vực y học. Đây là tạp chí khoa học có bình duyệt, công bố những công trình nghiên cứu gốc, bài tổng quan,  bài bình luận, bài giới thiệu sách, tài liệu và những tin tức, sự kiện liên quan đến tất cả các khía cạnh trong lĩnh vực nghiên cứu, phổ biến chính sách, giáo dục, thực hành, trong lĩnh vực y dược học, y học dự phòng và y tế công cộng.

  • Giấy phép hoạt động báo chí in số 229/GP-BTTTT cấp ngày 19/6/2013
  • Tần suất phát hành: 06 số/năm (không bao gồm số tiếng Anh, số phụ bản, số chuyên đề)
  • Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt và Tiếng Anh
  • ISSN: 2354 - 0613
  • DOI prefix: 10.52163

 

Tập 62 Số 6

DOI: https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6

Đã xuất bản: 2021-10-02

Bài báo khoa học

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ
Bui Dang Minh Tri, Bui Dang Phuong Chi, Nguyen Huu Nhan, Doan Ngoc Giang Lam
BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ Ở THAI NHI TĂNG KHOẢNG SÁNG SAU GÁY
Nguyen Hai Long, Tran Danh Cuong, Ngo Toan Anh, Le Pham Sy Cuong, Nguyen Thi Thu Huong, Phan Thi Tinh, Nguyen Duy Linh, Nguyen Xuan Viet, Chu Quang Dao, Vu Huy Hoang
XÁC ĐỊNH TUỔI THAI DỰA VÀO CHỈ SỐ CHIỀU DÀI ĐẦU MÔNG THAI NHI TRÊN SIÊU ÂM
Tran Danh Cuong, Nguyen Hai Long, Ngo Toan Anh, Nguyen Thi Thu Huong, Le Pham Sy Cuong, Hoang Quoc Huy
ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG
Nguyen Huu Ben, Phan Van Manh, Bui Duy Hoan, Vu Quang Phong, Nguyen Van Khoi, Nguyen Minh Phuong
Xem tất cả các số