QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ Y HỌC CỘNG ĐỒNG

Tạp chí Y học Cộng đồng là tạp chí học thuật trong lĩnh vực Y học có bình duyệt của Viện sức Khỏe Cộng đồng- Tổng hội Y học Việt Nam, xuất bản 6 số/năm và các số chuyên đề. Tạp chí là diễn đàn cho các nhà khoa học trong và ngoài nước công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học. Công bố các công trình nghiên cứu khoa học nguyên tác (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) thuộc các lĩnh vực y dược học.

 Hiện nay Tạp chí đã chính thức thành viên của tổ chức Crossref – Cơ quan đăng ký nhận dạng đối tượng kỹ thuật số (Digital Object Identifier – DOI) chính thức của Tổ chức DOI quốc tế (International DOI Foundation). Cho phép kết nối các công trình được xuất bản trên Tạp chí Y học Cộng đồng với mạng lưới toàn cầu gồm 15.072 thành viên từ 118 quốc gia trên thế giới.

 

 1. Một số yêu cầu về bài đăng công trình nghiên cứu khoa học.
 2. Bài gửi đăng phải cam kết chưa đăng ở bất kỳ tạp chí nào.
 3. Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam.
 4. Bài gửi đăng đánh máy bằng tiếng Việt, rõ ràng, cách dòng, một bài không dài quá 7 trang khổ A4, kể cả bảng biểu và tài liệu tham khảo (tối đa 3.500 từ) Chỉ sử dụng những bảng, biểu, hình ảnh cần thiết và phải có chú thích rõ. Mỗi bài viết không quá 5 hình. Cuối bài phải nêu rõ xuất xứ của công trình, làm tại đâu, thời gian, số điện thoại cần liên hệ, địa chỉ Email.
 5. Các danh từ tiếng Việt nếu dịch từ tiếng nước ngoài viết kèm theo tiếng nước ngoài. Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc của các chữ viết tắt.
 6. Trình tự các mục trong bài:
 7. a) Đầu đề.
 8. b) Họ và tên tác giả: Không ghi học hàm, học vị, chức danh. Có ghi chú đơn vị công tác của từng tác giả ở cuối trang thứ nhất bài báo.
 9. c) Nội dung:
 • Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh (tối đa 300 từ). Ghi từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Đặt vấn đề: bao gồm cả phần mục tiêu nghiên cứu.
 • Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.
 • Kết quả nghiên cứu và bàn luận.
 • Kết luận.
 • Tài liệu tham khảo.(không quá 10 tài liệu): Tài liệu tiếng Việt ghi trước, tài liệu tiếng nước khác ghi sau. Và được ghi theo thứ tự: Họ tên tác giả, tên cuốn sách (bài báo), tạp chí, năm xuất bản, tập, số và trang tài liệu tham khảo. Dùng font Unicode.
 1. Mỗi tác giả đứng tên đầu của bài báo chỉ được đăng tối đa một bài trong một số. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực của số liệu, phát ngôn sử dụng trong bài báo. Nếu bài đã được đăng trên tạp chí nhưng phát hiện có vi phạm quy định, sẽ bị rút bài và ghi vào danh sách đen của Tạp chí (Thông tin bài báo và tên tác giả sẽ lưu vĩnh viễn và công khai trên danh sách vi phạm của tạp chí).
 2. Bài gửi đăng không trả lại bản thảo.
 3. Đối với các bài tổng quan, thông tin, bài dịch.

- Cần có đầy đủ các tài liệu tham khảo và nguồn số liệu đã được trích dẫn trong bài. Tác giả ghi rõ chức danh, học hàm, học vị, chuyên ngành, cơ quan .. .ở phần ghi chú cuối trang đầu tiên của bài. Bài được đánh máy trên khổ A4 và không dài quá 7 trang kể cả bảng,biểu, tài liệu tham khảo.

- Các thông tin, bài dịch cần ghi rõ xuất xứ của nguồn dữ liệu. Đối với bài dịch cần chụp toàn văn bài báo tiếng nước ngoài gửi kèm theo bản dịch.

Lệ phí đăng bài: 2.000.000 đồng/bài (Hai triệu đồng) gửi về số tài khoản sau:

Tạp chí Y học Cộng đồng: 0861100688668, Ngân hàng TMCP Quân đội, CN Ba Đình, Hà Nội.