40. QUẢN LÝ RÒ RỈ KHÍ KÉO DÀI SAU PHẪU THUẬT CẮT THUỲ PHỔI UNG THƯ KHÔNG TẾ BÀO NHỎ BẰNG NỘI SOI LỒNG NGỰC TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG: DỰ ĐOÁN, PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ

Phạm Thị Thanh Đua1, Nguyễn Sĩ Khánh1, Nguyễn Quốc Tuần1, Đinh Văn Lượng1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Rò khí kéo dài (PAL) sau phẫu thuật cắt thuỳ phổi ung thư không tế bào nhỏ bằng nội soi lồng ngực (VATS) là một biến chứng thường gặp. Chúng tôi khai thác những yếu tố nguy cơ tiên lượng trước can thiệp và đánh giá xem liệu phép đo định lượng rò rỉ khí trong phẫu thuật bằng thử nghiệm thông khí cơ học có thể dự đoán PAL và xác định bệnh nhân cần điều trị bổ sung phòng ngừa PAL, quản lý PAL hậu phẫu.


Phương pháp nghiên cứu: 84 bệnh nhân được phẫu thuật cắt thuỳ phổi ung thư bằng nội soi lồng ngực (VATS) từ tháng 4/2023 - 12/2023 tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Nghiên cứu theo phương pháp mô tả một loạt các ca bệnh, hồi cứu.


Kết quả: Khi kết thúc phẫu thuật cắt thuỳ, thuỳ phổi còn lại được ngâm trong nước thông khí bơm lại với áp suất 25-30 cmH2O để đánh giá tình trạng rò rỉ khí, có chiến lược xử trí nhằm hạn chế tình trạng PAL kéo dài sau mổ và hướng quản lý hậu phẫu.


Kết luận: Các yếu tố nguy cơ trước phẫu thuật, trong phẫu thuật sử dụng test thông khí cơ học giúp đánh giá PAL sau cắt thuỳ VATS, Từ đó có hướng xử trí phù hợp trong và quản lý hậu phẫu để bệnh nhân sớm rút dẫn lưu, ra viện sớm, hạn chế những biến chứng có thể gặp khi dẫn lưu khoang màng phổi kéo dài ở bệnh nhân.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Brunelli A, Varela G, Refai M et al., A scoring
system to predict the risk of prolonged air leak
after lobectomy. Ann Thorac Surg 2010;90:204-
9. 10.1016
[2] Rivera C, Bernard A, Falcoz PE et al., Characterization
and prediction of prolonged air leak after
pulmonary resection: A nationwide study setting
up the index of prolonged air leak. Ann Thorac
Surg 2011;92:1062-8. 10.1016
[3] Adam Attaar, MD, Vernissia Tam, MD et al.,
Risk Factors for Prolonged Air Leak After
Pulmonary Resection A Systematic Review
and Meta-Analysis. 2019 Wolters Kluwer
Health, Inc. All rights reserved. DOI: 10.1097/
SLA.0000000000003560.
[4] Igai H, Kamiyoshihara M, Numajiri K et al.,
Procedures to avoid postoperative prolonged
air leak in thoracic surgery. J Thorac Dis
2022;14(11):4220-4222. doi:10.21037/jtd-22-
1001.
[5] Francesco Zaraca1, Roberto Crisci2, Florian Augustin3 et al.,
Prolonged air leak after lung surgery: Prediction,
prevention and management. journal of Thoracic Disease
2023;15(2):835-838
[6] Messina G, Natale G, Bove M et al., Intraoperative
ventilatory leak: Real-time guidance for
management of air leak in lung cancer patients
undergoing VATS lobectomy. Thorac Cancer.
2023;14(18):1782–8.