Quay trở lại chi tiết bài báo 40. QUẢN LÝ RÒ RỈ KHÍ KÉO DÀI SAU PHẪU THUẬT CẮT THUỲ PHỔI UNG THƯ KHÔNG TẾ BÀO NHỎ BẰNG NỘI SOI LỒNG NGỰC TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG: DỰ ĐOÁN, PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ Download Download PDF