24. BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP BỎNG ĐƯỜNG HÔ HẤP TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

Nguyễn Thị Hồng Quỳnh1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bỏng là nguyên nhân gây chấn thương thứ tư trên toàn thế giới, dẫn đến tỷ lệ tử vong và bệnh tật cao, thời gian nằm viện kéo dài, biến dạng và tàn tật. Bỏng đường hô hấp là một bệnh lý nặng có nguy cơ tử vong cao nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị thích hợp. Có rất nhiều nguyên nhân gây bỏng đường hô hấp nhưng hiện nay thường gặp nhất là các tai nạn sinh hoạt hàng ngày. Việc chẩn đoán, đánh giá mức độ nặng của bệnh, dự đoán sự phát triển của tổn thương đường hô hấp thông qua nội soi phế quản là rất quan trọng. Trong bài này, tôi xin báo cáo một trường hợp lâm sàng bỏng đường hô hấp được chẩn đoán tại Bệnh viện Phổi Trung ương.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Epidemiology, risk factors, and prevention of
burn injuries - UpToDate [Internet]. [cited 2024
Apr 3].
[2] Cowl CT, Assessment and treatment of acute
toxic inhalations. Curr Opin Pulm Med. 2019
Mar;25(2):211–6.
[3] Slaughter RJ, Watts M, Vale JA et al., The clinical
toxicology of sodium hypochlorite. Clin Toxicol Phila Pa.
2019 May;57(5):303–11.
[4] Gold A, Perera TB, EMS Asphyxiation And
Other Gas And Fire Hazards. In: StatPearls [Internet].
Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 [cited
2024 Apr 4].
[5] Determinants of death following burn injury -
Muller - 2001 - BJS (British Journal of Surgery)
- Wiley Online Library [Internet]. [cited 2024 Apr 4].
[6] Albright JM, Davis CS, Bird MD et al., The
acute pulmonary inflammatory response to the
graded severity of smoke inhalation injury*. Crit
Care Med. 2012 Apr;40(4):1113.
[7] Analysis of Inhalation Injury Diagnostic Methods
and Patient Outcomes | Journal of Burn Care
& Research | Oxford Academic [Internet]. [cited
2024 Apr 4].
[8] Diagnosis and management of inhalation injury:
An updated review | Critical Care [Internet]. [cited 2024 Apr 4].
[9] Güldoğan CE, Kendirci M, Gündoğdu E et al.,
Analysis of factors associated with mortality
in major burn patients. Turk J Surg, 2018 Nov
20;1–8.