Quay trở lại chi tiết bài báo 24. BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP BỎNG ĐƯỜNG HÔ HẤP TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 Download Download PDF