Quay trở lại chi tiết bài báo 6. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG HẸP ĐƯỜNG THỞ DO LAO TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG VÀ BỆNH VIỆN BẠCH MAI TỪ 2020 ĐẾN 2023 Download Download PDF