Quay trở lại chi tiết bài báo 43. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG HIẾM GẶP: U SỤN PHẾ QUẢN, ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI CAN THIỆP CẮT U TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 Download Download PDF