43. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG HIẾM GẶP: U SỤN PHẾ QUẢN, ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI CAN THIỆP CẮT U TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

Nguyễn Xuân Giang1, Nguyễn Huy Bình1, Lê Ngọc Huy1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

U sụn nội phế quản (Endobronchial Chondroma) là khối u đặc biệt hiếm gặp phát sinh từ các cấu trúc sụn trong cây phế quản. Những khối u này có bản chất lành tính nhưng có thể gây ra những thách thức đáng kể trong chẩn đoán và điều trị vì tỉ lệ mắc và chẩn đoán đúng thấp. Chúng tôi ghi nhận và báo cáo một trường hợp u sụn nội phế quản xảy ra trên một bệnh nhân nữ 58 tuổi. Bệnh nhân đã được điều trị theo hướng nhiễm trùng trong nhiều tháng nhưng không đạt được kết quả điều trị, tổn thương gây ra xẹp một phân thùy phổi và có chỉ định phẫu thuật cắt thùy phổi. Nhờnội soi can thiệp, chúng tôi đã giải quyết được khối tắc nghẽn trong lòng đường thở của bệnh nhân, giúp bệnh nhân tránh một cuộc phẫu thuật cắt phổi, bảo tồn được tối đa chức năng phổi.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Brewster DC, MacMillan IKR, Edwards FR,
Chondroma of the Trachea: Report of a Case and
Review of the Literature. The Annals of Thoracic
Surgery. 1975;19(5):576-584. doi:10.1016/
S0003-4975(10)64437-2
[2] Gaissert HA, Mark EJ, Tracheobronchial Gland
Tumors. Cancer Control. 2006;13(4):286-294.
doi:10.1177/107327480601300406
[3] Aidan Carney J, The triad of gastric epithelioid
leiomyosarcoma, functioning extra-adrenal
paraganglioma, and pulmonary chondroma.
Cancer. 1979;43(1):374-382. doi:10.1002/1097-
0 1 4 2 ( 1 9 7 9 0 1 ) 4 3 : 1 < 3 7 4 : : A I D - C N -
CR2820430152>3.0.CO;2-T
[4] Fernandez-Bussy S, Labarca G, Descalzi F et al.,
Endobronchial Chondromas. Respiratory care.
Published online July 15, 2014. doi:10.4187/respcare.02673
[5] Ryu KM, Myong N, Kim D, Endobronchial enchondroma:
Unusual bronchial tumor. Clin Case
Rep. 2022;10(1):e05292. doi:10.1002/ccr3.5292
[6] Nesketa B, Alrajab S, Wellikoff A et al., A
38-Year-Old Woman With Asthma and Recurrent Pneumonia.
CHEST. 2012;142(4):1A.doi:10.1378/chest.1387686