13. CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN X-QUANG NGỰC TRONG LAO TRẺ EM DƯỚI 10 TUỔI NĂM 2023

Phạm Văn Hậu1, Nguyễn Đức Khôi1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Chẩn đoán lao ở trẻ em dưới 10 tuổi vẫn là một thách thức do tìm thấy vi khuẩn thấp, khó lấy bệnh phẩm, kỹ thuật vi sinh hạn chế. XQ ngực là một phương pháp chẩn đoán thường được sử dụng trong thực hành lâm sàng. Mặt khác XQ ngực còn giúp cho bác sỹ lâm sàng lựa chọn phác đồ điều trị thích hợp với lao trẻ em.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Y tế - Chương trình Chống lao Quốc gia Việt
Nam. (2024). Hướng dẫn Chẩn đoán, điều trị và
dự phòng bệnh Lao. (sắp xuất bản)
[2] Palmer, M., Seddon, J. A., Goussard, P., &
Schaaf, H. S. (2022). Diagnostik CXR Atlas for
tuberculosis in children. A guide to chest X-ray
interpretation. International Union Against
Tuberculosis and Lung Disease (The Union).
[3] World Health Organization.(2022). WHO
Operational handbook on tuberculosis: module 5:
management of tuberculosis in children and
adolescents. World Health Organization.