31. ĐỊNH VỊ NỐT PHỔI QUA DA BẰNG KIM HOOK-WIRE DƯỚI HƯỚNG DẪN CẮT LỚP VI TÍNH TRƯỚC PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

Đinh Văn Lượng1, Nguyễn Sĩ Khánh1, Nguyễn Quốc Tuần1, Phạm Thị Thanh Đua1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả và sự an toàn của định vị nốt phổi bằng kim hook-wire dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính (CLVT) trước phẫu thuật nội soi (PTNS) lồng ngực tại Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2023.


Đối tượng và phương pháp: 19 bệnh nhân được khám và điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương từ tháng 8/2023 đến tháng 3/2024 có kết quả chẩn đoán nốt phổi trên phim CLVT được định vị nốt phổi trước PTNS lồng ngực. Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả loạt ca bệnh.


Kết quả: 94,74% bệnh nhân được định vị nốt phổi thành công trước phẫu thuật. Độ tuổi trung bình 51,74 ± 10,96. Tỉ lệ nam/nữ ~ 1/2. Kích thước nốt phổi 13,32 ± 5,34 mm. Nốt dạng kính mờ, bán đặc chiếm 78,9%. Khoảng cách nốt đến màng phổi 10,95 ± 8,28 mm. Thời gian đặt kim 5,74 ± 2,85 phút. Biến chứng thường gặp là xuất huyết trong nhu mô 47,4%, tràn khí màng phổi 10,5%, tràn máu màng phổi 10,5%, không gặp biến chứng nặng. Di lệch kim xảy ra ở một bệnh nhân (5,3%). Tất cả bệnh nhân được cắt bỏ hoàn toàn nốt phổi và được chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng cắt lạnh. Không có trường hợp nào phải mở rộng vết mổ.


Kết luận: Định vị nốt phổi bằng kim hook-wire là một phương pháp hiệu quả và an toàn tạo điều kiện thuận lợi trong PTNS lồng ngực giúp định vị các nốt phổi nhỏ và sâu.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Callister ME, Baldwin DR, Akram AR et al.,
British Thoracic Society guidelines for the investigation
and management of pulmonary nodules. Thorax. 2015;
70 Suppl 2:ii1-ii54.
[2] Vollmer I, Páez-Carpio A, Sánchez-Lorente D
et al., Preoperative localization of lung nodules:
A comparative analysis of hookwire and radio-guided
procedures. 2022. 2022;14(11):4329-40.
[3] Li W, Wang Y, He X et al., Combination of
CT-guided hookwire localization and video-assisted
thoracoscopic surgery for pulmonary
nodular lesions: Analysis of 103 patients. Oncol
Lett. 2012;4(4):824-8.
[4] Zhang H, Li Y, Yimin N et al., CT-guided hookwire
localization of malignant pulmonary nodules for
video assisted thoracoscopic surgery. J Cardiothorac
Surg. 2020;15(1):307.
[5] Li C, Liu B, Jia H et al., Computed tomography-
guided hook wire localization facilitates
video-assisted thoracoscopic surgery of pulmonary
ground-glass nodules. Thorac Cancer.2018;
9(9):1145-50.
[6] Wahidi MM, Govert JA, Goudar RK et al., Evidence
for the treatment of patients with pulmonary nodules:
When is it lung cancer?: ACCP evidence-based clinical
practice guidelines (2nd edition). Chest. 2007;132
(3 Suppl):94s-107s.
[7] Park JB, Lee SA, Lee WS et al., Computed tomography-
guided percutaneous hook wire localization of pulmonary
nodular lesions before video-assisted thoracoscopic
surgery: Highlighting technical aspects. Ann Thorac Med.
2019;14(3):205-12.
[8] Huang W, Ye H, Wu Y et al., Hook wire localization of
pulmonary pure ground-glass opacities for video-
assisted thoracoscopic surgery. The Thoracic and
cardiovascular surgeon. 2014;62(2):174-8.
[9] Suzuki K, Nagai K, Yoshida J et al., Video-assisted
thoracoscopic surgery for small indeterminate
pulmonary nodules: Indications for preoperative
marking. Chest. 1999;115(2):563-8.
[10] Yang Y, Qin C, Ma Y et al., Application of computed
tomography-guided hook-wire localization technique
in thoracoscopic surgery for small pulmonary nodules
(≤10 mm). Journal of Cardiothoracic Surgery. 2023;18(1):99.