Quay trở lại chi tiết bài báo 31. ĐỊNH VỊ NỐT PHỔI QUA DA BẰNG KIM HOOK-WIRE DƯỚI HƯỚNG DẪN CẮT LỚP VI TÍNH TRƯỚC PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 Download Download PDF