4. MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TRẦM CẢM Ở NGƯỜI BỆNH LAO PHỔI ĐA KHÁNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

Phạm Diệu Mát1, Nguyễn Kim Cương1,2, Lê Thị Thu Hà2,3
1 Bệnh viện Phổi Trung ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Viện Sức khỏe Tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tổng quan: Hiện nay, điều trị lao phổi kháng thuốc đã đạt được những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, với bệnh lao kháng thuốc, ngoài việc tuân thủ điều trị nghiêm ngặt, thời gian điều trị kéo dài, dùng nhiều loại thuốc, chi phí tốn kém, tỉ lệ khỏi bệnh cũng thấp hơn dẫn đến việc điều trị khỏi còn nhiều khó khăn. Hơn nữa, lao phổi có khả năng lây nhiễm cao, dẫn đến tâm lý sợ hãi, lo lắng, buồn chán cho người bệnh và gia đình. Tình trạng đó kéo dài người bệnh có thể mắc rối loạn trầm cảm, thậm chí có ý tưởng hoặc hành vi tự sát.


Mục tiêu: Nhận xét một số yếu tố nguy cơ ở người bệnh lao phổi đa kháng thuốc.


Phương pháp: Mô tả cắt ngang 81 bệnh nhân lao phổi đa kháng thuốc được điều trị tại khoa Lao hô hấp Bệnh viện Phổi Trung ương từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022.


Kết quả: Đau và bệnh kết hợp làm tăng nguy cơ trầm cảm gấp 4 lần. Điểm thang đánh giá trầm cảm PHQ 9 ≥5 có ý tưởng hoặc hành vi tự sát cao gấp 2,3 lần. Những người bệnh có cùng đặc điểm nhân khẩu học, người bệnh có học vấn dưới cấp III có nguy cơ trầm cảm cao gấp 3,7 lần những người bệnh có học vấn từ cấp III trở lên.


Kết luận: Bệnh lý kết hợp, đau và điểm thang đánh giá trầm cảm PHQ-9 có mối liên quan đến nguy cơ trầm cảm ở người bệnh lao phổi đa kháng thuốc


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Y tế, Quyết định 1314/QĐ-BYT Hướng dẫn
chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao, 2021.
[2] Janse Van Rensburg A, Dube A, Curran R et al.,
Comorbidities between tuberculosis and common
mental disorders: A scoping review of epidemiological
patterns and person-centred care interventions from
low-to-middle income and BRICS countries. Infect
Dis Poverty, 9, 2020.
[3] Mason PH, Sweetland AC, Fox GJ et al., Tuberculosis
and mental health in the Asia-Pacific. Australas
Psychiatry Bull R Aust N Z Coll Psychiatr, 24(6):553-555, 2016.
[4] Đặng Việt Hùng, Nghiên cứu một số đặc điểm
lâm sàng rối loạn tâm lý ở bệnh nhân lao phổi
tại Bệnh viện lao - bệnh phổi Hải Phòng, 2004.
[5] Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Văn Ngọc, Đặc
điểm lâm sàng rối loạn tâm thần ở bệnh nhân lao
xơ hang, Tạp chí Thông tin Y dược, 2005.
[6] Trần Thị Hà An, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng
trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân
đái tháo đường type 2, Luận văn tiến sĩ, Trường
Đại học Y Hà Nội, 2018.
[7] Abdurahman S, Yadeta TA, Ayana DA et al.,
Magnitude of Depression and Associated Factors
Among Patients on Tuberculosis Treatment
at Public Health Facilities in Harari Regional
State, Eastern Ethiopia: Multi-Center Cross-Sectional
Study. Neuropsychiatr Dis Treat, 18:1405-1419, 2022.