Quay trở lại chi tiết bài báo 50. BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG KỸ THUẬT ECMO - V V ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP NẶNG TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 Download Download PDF