50. BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG KỸ THUẬT ECMO - V V ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP NẶNG TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

Nguyễn Hoàng Sơn1, Nguyễn Quang Hòa1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét kết quả bước đầu áp dụng kỹ thuật ECMO – VV trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2023.


Phương pháp: Nghiên cứu mô tả loạt bệnh, thực hiện trên 13 bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng được áp dụng kỹ thuật ECMO – VV tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Phổi Trung ương.


Kết quả: 13 bệnh nhân (BN) suy hô hấp cấp (ARDS) nặng được can thiệp bằng kỹ thuật ECMO - VV tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2023. Nghiên cứu mô tả loạt ca bệnh. Tuổi trung bình là 53,6 ± 13,5 tuổi, nam giới chiếm 8/13. Trước khi can thiệp ECMO - VV, điểm SOFA trung bình là 6,77 ± 1,83. Thời gian can thiệp ECMO trung vị là 5 ngày, dài nhất là 30 ngày. Biến chứng gặp phổ biến nhất là giảm tiểu cầu (<80G/l): 9 BN (69,2%); nhiễm khuẩn mới sau 48 giờ chạy EMCO, 8 BN (61,5%). Kết quả điều trị 7 BN (53,8%) cai ECMO thành công. Tỷ lệ ổn định ra viện là 6/13.


Kết luận: ECMO - VV là kỹ thuật cần thiết để đảm bảo oxy hóa máu cho trường hợp BN ARDS nặng, có hiệu quả trong các căn nguyên gây suy hô hấp cấp.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] M. J. D. Griffiths, D. F. McAuley, G. D. Perkins
et al., Guidelines on the management of acute
respiratory distress syndrome. BMJ Open Respir
Res, 6(1), 2019.
[2] Bertini P, Guarracino F, Falcone M et al., ECMO
in COVID-19 Patients: A Systematic Review
and Meta-analysis. J Cardiothorac Vasc Anesth,
36(8 Pt A):2700-2706, 2022.
[3] Matthay MA, Arabi Y, Arroliga AC et al., A
New Global Definition of Acute Respiratory Distress
Syndrome. Am J Respir Crit Care Med;209(1):37-47, 2024.
[4] Abrams D, Ferguson ND, Brochard L et
al., ECMO for ARDS:from salvage to standard of care?
The LancetRespiratory Medicine;7:108-10, 2019.
[5] Thomas V, Laurance L, Roberto L et al., Medical
Management of the Adult with Respiratory Failure
on ECLS, Extracorporeal Life Support: The
ELSO Red Book 5th Edition, 449-458. Extracorporeal
Life Support Organization, 2017.
[6] Phạm Thế Thạch, Kết quả điều trị suy hô hấp cấp
tiến triển nặng bằng kỹ thuật ecmo tĩnh mạch -
tĩnh mạch, Tạp chí Nghiên cứu Y học 132 (8)
176-181, 2020.
[7] Vũ Đình Phú, Đồng Phú Khiêm, Phạm Ngọc
Thạch, Kết quả bước đầu áp dụng ECMO - VV
điều trị bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng tại Khoa
Hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung
ương, Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam, 2(30),
2020, 13-18.
[8] Luyt CE, Bouadma L, Morris AC et al., Pulmonary
infections complicating ARDS. Intensive Care Med
46, 2020, 2168–218.
[9] Jiritano F, Serraino GF, Ten Cate H et al., Platelets and
extra-corporeal membrane oxygenation
in adult patients: A systematic review and meta-analysis.
Intensive Care Med;46(6):1154-1169, 2020.