Quay trở lại chi tiết bài báo 16. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẮT LỚP VI TÍNH VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ BỆNH NHÂN LAO CỘT SỐNG NGỰC, THẮT LƯNG CÓ BIẾN CHỨNG THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 Download Download PDF