34. ĐẶC ĐIỂM ĐỘT BIẾN GEN EGFR NHỮNG BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI BIỂU MÔ TUYẾN ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

Nguyễn Sĩ Khánh1, Nguyễn Huy Bình1, Đặng Duy Đức1, Nguyễn Đức Tuyến1, Vũ Quý Dương1, Lê Xuân Hiếu1, Đinh Văn Lượng1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Ung thư phổi hiện này càng ngày càng được phát hiện sớm, điều trị phẫu thuật sớm cho tỷ lệ sống trên 5 năm là rất cao. Tuy nhiên vẫn còn một số tái phát sau phẫu thuật dẫn đến việc thay đổi chiến lược điều trị trước và sau phẫu thuật. Ngoài liệu pháp hoá trị còn có thêm các phương pháp miễn dịch trị liệu và thuốc ức chế tyrosin kinase. Trong đó xét nghiệm đột biến gen EGFR đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các chiến được điều trị trước và sau phẫu thuật.


Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá đột biến gen ở những bệnh nhân ung thư phổi biểu mô tuyến được điều trị phẫu thuật tại Bệnh viện Phổi Trung ương.


Phương pháp nghiên cứu: Bệnh nhân ung thư phổi được chẩn đoán xác định bằng mô bệnh học. Trong đó xác định đột biến gen EGFR bằng phương pháp Realtime PCR từ các mẫu bệnh phẩm sinh thiết hoặc mẫu mổ tại Khoa giải phẫu bệnh Bệnh viện Phổi Trung ương.


Kết quả: 40 bệnh nhân được làm xét nghiệm đột biến gen EGFR. Trong đó có 24/40 bệnh nhân có EGFR dương tính. 9 BN dương tính trên Exon 19, 15 BN dương tính trên Exon 21.


Kết luận: Từ kết quả trên cho thấy xét nghiệm đột biến EGFR ở những bệnh nhân ung thư phổi còn khả năng phẫu thuật là yếu tố đánh giá được tiên lượng và đưa ra khả năng điều trị trước và sau phẫu thuật.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Le Chevalier, T. "Adjuvant chemotherapy for
resectable non-small-cell lung cancer: where is it
going?." Annals of Oncology 21 (2010): vii196-vii198.
[2] Kratz, Johannes R., et al. "A practical molecular
assay to predict survival in resected non-squamous,
non-small-cell lung cancer: development
and international validation studies." The Lancet
379.9818 (2012): 823-832.
[3] Pignon, Jean-Pierre, et al. "Lung adjuvant cisplatin
evaluation: a pooled analysis by the LACE
Collaborative Group." Database of Abstracts of
Reviews of Effects (DARE): Quality-Assessed
Reviews [Internet]. Centre for Reviews and
Dissemination (UK), 2008.
[4] Wu, Yi-Long, et al. "Osimertinib in resected EGFR-
mutated non–small-cell lung cancer." New
England Journal of Medicine 383.18 (2020):
1711-1723.
[5] Xu L, Li C, Lu H. Invasive mucinous adenocarcinoma
of the lung. Transl Cancer Res. 2019 Dec;8(8):2924-2932
[6] Cha YJ, Shim HS. Biology of invasive mucinous
adenocarcinoma of the lung. Transl Lung Cancer
Res 2017;6(5):508-512.
[7] Fujimoto D(1), Ueda H, Shimizu R, Kato R,et
al (2014). Features and prognostic impact of
distant metastasis in patients with stage IVlung
adenocarcinoma harboring EGFR mutations:
importance of bone metastasis.Clin Exp Metastasis.
31(5):543-51.
[8] Hondelink, Liesbeth M., et al. "Prevalence,
clinical and molecular characteristics of early
stage EGFR-mutated lung cancer in a real-life
West-European cohort: Implications for adjuvant
therapy." European Journal of Cancer 181(2023): 53-61.
[9] Li, Ming, et al. "Pan-driver-negatives versus
epidermal growth factor receptor mutants for
C-stage IA lung adenocarcinoma with groundglass
opacity." Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery
28.5 (2022): 320-328.