Quay trở lại chi tiết bài báo 34. ĐẶC ĐIỂM ĐỘT BIẾN GEN EGFR NHỮNG BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI BIỂU MÔ TUYẾN ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 Download Download PDF