Quay trở lại chi tiết bài báo 2. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA KỸ THUẬT XPERT MTB/XDR TRONG PHÁT HIỆN LAO KHÁNG THUỐC ISONIAZID, FLUOROQUINOLONES, THUỐC TIÊM HÀNG HAI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Download Download PDF