Quay trở lại chi tiết bài báo 7. CA BỆNH HẸP ĐƯỜNG THỞ DO LAO KHÁNG ISONIAZID, LEVOFLOXACIN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 Download Download PDF