Quay trở lại chi tiết bài báo 49. KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP CẢI TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 Download Download PDF