29. BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP VIÊM ĐA SỤN TÁI DIỄN GÂY HẸP ĐƯỜNG THỞ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

Dương Hữu Hiếu1, Cung Văn Tấn1, Nguyễn Kim Cương1, Hoàng Hương Giang1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Viêm đa sụn tái diễn là một bệnh hiếm gặp, khó chẩn đoán và dễ nhầm lẫn do các triệu chứng không điển hình. Tổn thương đường thở trong viêm đa sụn tái diễn là một trong những yếu tố tiên lượng nặng có thể đe dọa tính mạng.


Mục tiêu: Mô tả chi tiết một trường hợp viêm đa sụn tái diễn gây hẹp đường thở, nêu các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng, đóng góp vào dữ liệu khoa học, giúp hướng tới chẩn đoán sớm bệnh và trình bày một số phương pháp điều trị bệnh.


Báo cáo ca lâm sàng: Bệnh nhân nam 55 tuổi vào viện trong tình trạng suy hô hấp nặng. Các tổn thương viêm sụn thanh khí quản, sụn tai, sụn mũi giúp chẩn đoán xác định bệnh. Bệnh nhân được điều trị bằng corticosteroid và mở khí quản.


Bàn luận: Bàn về tiêu chuẩn chẩn đoán, các khó khăn trong chẩn đoán, các phương pháp điều trị, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tổn thương đường thở trong viêm đa sụn tái diễn.


Kết luận: Thông tin từ ca lâm sàng và bàn luận cho thấy tầm quan trọng của chẩn đoán sớm, chính xác bệnh trong việc điều trị và dự phòng biến chứng không hồi phục ở bệnh nhân viêm đa sụn tái diễn gây hẹp đường thở.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Arnaud L, Costedoat-Chalumeau N, Mathian A
et al., French practical guidelines for the diagnosis
and management of relapsing polychondritis.
Rev Med Interne, 44(6), 2023, pp. 282-294.
[2] Mathian A, Miyara M, Cohen-Aubart F et al.,
Relapsing polychondritis: A 2016 update on
clinical features, diagnostic tools, treatment and
biological drug use. Best Practice & Research
Clinical Rheumatology, 30(2), 2016, pp. 316-
333.
[3] Winter G, Löffelmann T, Chaya S et al., Relapsing
Polychondritis with Tracheobronchial
Involvement: A Detailed Description of Two Pediatric
Cases and Review of the Literature. Klin
Padiatr, 236(2), 2024, pp. 97-105.
[4] Ernst A, Rafeq S, Boiselle P et al., Relapsing
polychondritis and airway involvement. Chest,
135(4), 2009, pp. 1024-1030.
[5] de Montmollin N, Dusser D, Lorut C et al., Tracheo-
bronchial involvement of relapsing polychondritis.
Autoimmunity Reviews, 18(9), 2019,p. 102353.
[6] Dubey S, Gelder C, Pink G et al., Respiratory
subtype of relapsing polychondritis frequently
presents as difficult asthma: A descriptive study
of respiratory involvement in relapsing polychon-
dritis with 13 patients from a single UK
centre. ERJ Open Res, 7(1), 2021.
[7] Borgia F, Giuffrida R, Guarneri F et al., Relapsing
Polychondritis: An Updated Review. Biomedicines,
6(3), 2018.
[8] McAdam L P, O'Hanlan M A, Bluestone R et al.,
Relapsing polychondritis: Prospective study of
23 patients and a review of the literature. Medicine
(Baltimore), 55(3), 1976, pp. 193-215.
[9] Damiani JM, Levine HL, Relapsing polychondritis--
report of ten cases. Laryngoscope, 89(6 Pt
1), 1979, pp. 929-46.
[10] Michet CJ Jr., McKenna CH, Luthra HS et al.,
Relapsing polychondritis. Survival and predictive role
of early disease manifestations. Ann Intern Med,
104(1), 1986, pp. 74-8.