Quay trở lại chi tiết bài báo 29. BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP VIÊM ĐA SỤN TÁI DIỄN GÂY HẸP ĐƯỜNG THỞ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 Download Download PDF