Quay trở lại chi tiết bài báo 23. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VIÊM PHỔI HÍT PHỨC TẠP ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG KẾT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP NUÔI ĂN ĐẶC BIỆT TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 Download Download PDF