Quay trở lại chi tiết bài báo 18. NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA NỘI SOI LỒNG NGỰC TRONG ĐIỀU TRỊ PHỐI HỢP CÁC DI CHỨNG TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG TRONG 3 NĂM (TỪ 1/2020 - 01/2023) Download Download PDF