Quay trở lại chi tiết bài báo 44. KẾT QUẢ CHĂM SÓC DINH DƯỠNG NGƯỜI BỆNH GHÉP PHỔI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 Download Download PDF