42. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ NỘI SOI PHẾ QUẢN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN U TRUNG THẤT TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

Nguyễn Lê Nhật Minh1, Chử Quang Huy1, Phạm Bá Thanh1, Nguyễn Văn Trọng1, Vũ Khắc Đại1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Nội soi phế quản siêu âm sinh thiết hút xuyên thành phế quản (EBUS-TBNA) là một phương mới hiện đại có giá trị trong chẩn đoán các tổn thương u trung thất tiếp giáp khí phế quản. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá kết quả chẩn đoán của nội soi phế quản siêu âm trong chẩn đoán u trung thất.


Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu kết hợp hồi cứu trên 81 bệnh nhân đã được nội soi phế quản siêu âm trong thời gian từ 6/2021-6/2022. Kết quả chẩn đoán xác định cuối cùng dựa trên kết quả của EBUS-TBNA, nội soi lồng ngực, phẫu thuật phổi, theo dõi lâm sàng.


Kết quả: Chúng tôi nghiên cứu trên 81 bệnh nhân, trong đó nam: 52/81 (64,2%) , nữ 29/81 (35,8%). Độ tuổi trung bình 55,20±14,47 tuổi. Kết quả chẩn đoán cuối cùng có 35 trường hợp ung thư, 46 trường hợp lành tính. EBUS-TBNA chẩn đoán được 70 trường hợp trong tổng số 81 bệnh nhân: Ung thư 31, viêm lao 25, viêm không đặc hiệu 10, bướu giáp 1, sarcoidosis 2, bình thường 1. Độ chính xác chẩn đoán của EBUS TBNA chung là 86,4%, đối với tổn thương lành tính là 84,8%, với tổn thương ác tính là 88,6%. Độ nhậy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương tính, giá trị dự đoán âm tính của EBUS TBNA cho nguyên nhân ác tính là: 85,7%, 100%, 100% và 91,5% tương ứng. Không có trường hợp nào xảy ra biến chứng nặng.


Kết luận: EBUS-TBNA có giá trị cao trong chẩn đoán các tổn thương u trung thất tiếp giáp với khí phế quản trung tâm.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bailey N, Krisnadi Z, Kaur R et al., A pragmatic
application of endobronchial ultrasound-guided
transbronchial needle aspiration: A single institution
experience. BMC Pulm Med. 2019;19(1):155.
[2] Agarwal R, Srinivasan A, Aggarwal AN et al.,
Effiacy and safety of convex probe EBUS-TBNA in
sarcoidosis: A systematic review and meta-analysis.
Respir Med.2012;106 (6):883-92.
[3] Sun J, Teng J, Yang H et al., Endobronchial ultrasound-
guided transbronchial needle aspiration in
diagnosing intrathoracic tuberculosis. Ann Thorac
Surg. 2013; 96 (6):2021-7.
[4] Yasufuku K, Nakajima T, Fujiwara T et al., Utility of
endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle
aspiration in the diagnosis of mediastinal masses of
unknown etiology. Ann Thorac Surg. 2011;91 (3):831-836.
[5] Evison M, Crosbie PA, Morris J et al., A study
of patients with isolated mediastinal and hilar
lymphadenopathy undergoing EBUS-TBNA.
BMJ Open Respir Res, 1 (1), e000040, 2014.
[6] Korkmaz C, Demirbas S, Vatansev H, The value
of endobronchial ultrasound-guided transbronchial
needle aspiration, 18-fluorodeoxyglucose
positron emission tomography/computed tomography,
and ultrasonography imaging techniques in the
diagnosis of mediastinal and/or hilar malignant, anthracotic,
and other benign lymph nodes. Medicine (Baltimore),
100 (7),e24728, 2021.
[7] Ortakoylu MG, Iliaz S, Bahadir A et al., Diagnostic
value of endobronchial ultrasound-guided
transbronchial needle aspiration in various lung
diseases. J Bras Pneumol, 41 (5), 2015, 410-414.
[8] Murthi M, Donna E, Arias S et al., Diagnostic
Accuracy of Endobronchial Ultrasound-Guided
Transbronchial Needle Aspiration (EBUS-TBNA) in
Real Life. Frontiers in medicine, 7, 118,2020.
[9] Isobel Dugdale, See Ling Tan, Muhammad Niazi
et al., Diagnostic yield and safety of EBUS-TBNA: single
centre experience over 10 years. European Respiratory
Journal, 62 (suppl 67),PA1793, 2023.