Quay trở lại chi tiết bài báo 42. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ NỘI SOI PHẾ QUẢN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN U TRUNG THẤT TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2021 Download Download PDF