Quay trở lại chi tiết bài báo 15. NHẬN XÉT KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG Ổ CỐI TRIPOD ĐIỀU TRỊ LAO KHỚP HÁNG GIAI ĐOẠN IV TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 Download Download PDF