26. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA BỆNH NHÂN NẤM PHỔI ASPERGILLUS XÂM LẤN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2019-2020

Khuất Thị Lương1, Nguyễn Thị Bích Ngọc1, Mai Thanh Tú1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân mắc nấm phổi Aspergillus xâm lấn điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 47 bệnh nhân nấm phổi Aspergillus xâm lấn, điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương thời gian từ 01/2019 - 12/2020.


Kết quả: Tuổi trung bình là 54 ± 14, độ tuổi 18-60 chiếm 59,6%, nam/nữ là 2/1. Lý do vào viện hay gặp khó thở (48,9%) và sốt (17%). Tuy nhiên triệu chứng bệnh xuất hiện sớm nhất từ 1-3 tuần trước khi nhập viện là sốt (40,4%) và ho đờm (40,4%). 30/47 (63,8%) bệnh nhân có yếu tố vật chủ của EORTC/MSG, chủ yếu là bệnh máu ác tính (34%) và dùng corticoid kéo dài (23,4%). Các bệnh đồng mắc khác là đái tháo đường (34%), tăng huyết áp (10,6%), viêm gan mạn tính (14,9%).


Kết luận: Các dấu hiệu lâm sàng của nhiễm nấm phổi Aspergillus xâm lấn đa dạng, không đặc hiệu, cần phải nghĩ tới nấm ở bệnh nhân có yếu tố nguy cơ và triệu chứng hô hấp dai dẳng không cải thiện với các biện pháp điều trị thông thường.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bongomin F, Gago S, Oladele RO et al., Global
and Multi-National Prevalence of Fungal Diseases—
Estimate Precision. J Fungi.3(4), 2017.
[2] Smith JA, Kauffman CA, Pulmonary fungal
infections. Respirology. 17(6):913-926, 2012.
[3] De Pauw B, Walsh TJ, Donnelly JP et al., Revised
Definitions of Invasive Fungal Disease
from the European Organization for Research
and Treatment of Cancer/Invasive Fungal Infections
Cooperative Group and the National Institute of
Allergy and Infectious Diseases Mycoses
Study Group (EORTC/MSG) Consensus Group.
Clin Infect Dis.46(12):1813-1821, 2008.
[4] Webb BJ, Ferraro JP, Rea S et al., Epidemiology
and Clinical Features of Invasive Fungal Infection in
a US Health Care Network. Open Forum
Infect Dis.5(8), 2018.
[5] Nguyễn Thị Như Quỳnh, Đặc điểm lâm sàng,
cận lâm sàng và kết quả điều trị nấm phổi xâm
lấn tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai.
Luận văn thạc sĩ Đại học Y Hà Nội, 2018.
[6] Tong KB, Lau CJ, Murtagh K et al., The economic
impact of aspergillosis: Analysis of hospital expenditures
across patient subgroups. Int J Infect Dis.13(1):24-36,
2009.
[7] Segal BH, Walsh TJ, Current Approaches to
Diagnosis and Treatment of Invasive Aspergillosis.
Am J Respir Crit Care Med.173(7):707-717, 2006.