8. BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LAO PHỔI TIỀN SIÊU KHÁNG THUỐC KẾT HỢP LAO GAN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

Trương Đức Thái1, Nguyễn Kim Cương1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Chúng tôi báo cáo ca bệnh lao phổi tiền siêu kháng thuốc kết hợp lao gan hiếm gặp, với hi vọng góp tiếng nói của mình trong thống kê y học, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý hiếm gặp này.


Báo cáo ca bệnh: Chúng tôi báo cáo một trường hợp bệnh nhân nữ, 21 tuổi nhập viện với triệu chứng ho khạc đờm vàng, thi thoảng lẫn ít dây máu đỏ tươi kèm sốt thất thường về chiều tối, không có triệu chứng về tiêu hóa. Bệnh nhân tình cờ phát hiện tổn thương phúc mạc bao gan và tổn thương nhu mô gan qua siêu âm ổ bụng và được khẳng định chẩn đoán bằng chụp cộng hưởng từ ổ bụng và sinh thiết nốt phúc mạc bao gan. Kết quả mô bệnh học bệnh phẩm sinh thiết là tổn thương viêm hạt gợi ý do lao. Chúng tôi chẩn đoán đây là một trường hợp lao phổi tiền siêu kháng thuốc kết hợp lao phúc mạc và lao gan. Bệnh nhân được điều trị thuốc lao theo hướng dẫn của Chương trình Chống lao Quốc gia và các khuyến cáo trên thế giới. Sau 10 tháng điều trị, bệnh nhân đáp ứng tốt về triệu chứng lâm sàng, tổn thương phổi trên phim X-quang ngực và tổn thương trên phim chụp cộng hưởng từ ổ bụng.


Bàn luận: Bàn luận về dịch tễ, chẩn đoán và điều trị lao gan. Chúng tôi phân tích quá trình chẩn đoán ca bệnh này dựa trên bệnh cảnh lâm sàng và các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh cũng như các xét nghiệm vi sinh và mô bệnh học.


Kết luận: Đây là trường hợp lao phổi tiền siêu kháng kết hợp lao gan hiếm gặp.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Vishal S, Tuberculosis of the Gastrointestinal
system. Springer, Singapore, 2022
[2] Das CJ, Rednam N, Vora Z et al., Abdominal
visceral tuberculosis: A malignancy mimic. Abdom
Radiol N Y 1–11, 2023
[3] Shahzad F, Roghani AS, Roghani FS et al., Hepatic
tuberculosis with lower gastrointestinal
symptoms mimicking hepatic metastasis: A rare
case report. Int J Surg Case Rep 114:109192,2024.
[4] Chaudhary P, Hepatobiliary tuberculosis. Ann
Gastroenterol 27:207–211, 2014.
[5] Cao B-S, Li X-L, Li N et al., The nodular form
of hepatic tuberculosis: Contrast-enhanced ultrasonographic
findings with pathologic correlation. J Ultrasound
Med Off J Am Inst Ultrasound Med 29:881–888, 2010.
[6] Levine C, Primary macronodular hepatic tuberculosis:
US and CT appearances. Gastrointest
Radiol 15:307–309, 1990.
[7] Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự
phòng bệnh lao. Hà Nội, 2024
[8] Bristowe J, On the connection between abscess of
the liver and gastrointestinal ulceration.
Transac Pathol Soc Lond 9:241–52, 1858.
[9] Chien RN, Lin PY, Liaw YF, Hepatic tuberculosis:
Comparison of miliary and local form. Infection 23:5–8, 1995.
[10] Hersch C, Tuberculosis of the liver: A study of
200 cases. South Afr Med J Suid-Afr Tydskr Vir
Geneeskd 38:857–863, 1964.
[11] Engin G, Acunaş B, Acunaş G et al., Imaging of
extrapulmonary tuberculosis. Radiogr Rev Publ
Radiol Soc N Am Inc 20:471–488; quiz 529–
530, 532, 2000.