Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 65 Số CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương Download Download PDF