38. CẠM BẪY TRONG CHẨN ĐOÁN MÔ BỆNH HỌC CỦA U PHẾ BÀO XƠ HÓA TRÊN SINH THIẾT NHỎ VÀ BỆNH PHẨM CẮT LẠNH: KINH NGHIỆM THỰC HÀNH TẠI KHOA GIẢI PHẪU BỆNH, BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG TỪ NĂM 2021 ĐẾN 2023

Trần Thị Tuấn Anh1, Dương Minh Phương1, Lê Trung Thọ1,2
1 Bệnh viện Phổi Trung ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Giới thiệu: Bệnh viện Phổi Trung ương là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về bệnh hô hấp và phẫu thuật lồng ngực tại Việt Nam, cơ hội tiếp cận chẩn đoán các nốt phổi như U phế bào xơ hóa (UPBXH) là khá phổ biến. Đây là u lành tính hiếm gặp tại phổi, nguồn gốc u từ phế bào và đặc điểm mô bệnh học u cũng tạo ra nhiều cạm bẫy dễ nhầm lẫn với ung thư biểu mô tuyến biệt hóa cao.


Mục tiêu: Chia sẻ kinh nghiệm chẩn đoán mô bệnh học để tránh các cạm bẫy khi chẩn đoán U phế bào xơ hóa tại Khoa Giải phẫu bệnh – Bệnh viện Phổi Trung ương trong từ năm 2021 đến 2023, đặc biệt là sinh thiết nhỏ và bệnh phẩm cắt lạnh.


Kết quả: Báo cáo 3 trường hợp U phế bào xơ hóa đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Phổi Trung ương với những đặc điểm cần phân biệt trên lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, mô bệnh sinh thiết nhỏ hoặc bệnh phẩm cắt lạnh, phân biệt với ung thư biểu mô tuyến.


Kết luận: Với U phế bảo xơ hóa, triệu chứng lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh không đặc hiệu, hình thái mô bệnh học đa dạng sẽ tạo ra thách thức khi chẩn đoán, có nguy cơ nhầm lẫn với tổn thương đông đặc hoặc các khối u ác tính khác dẫn đến sai sót trong xử trí và tiên lượng. Các bác sỹ cần tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực hành để tránh những cạm bẫy này.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Gong Y et al., Pulmonary sclerosing pneumocytoma:
A comprehensive review. Archives of Pathology &
Laboratory Medicine. 2018(142(11)):1328-34.
[2] Jin Y et al., Clinical and imaging characteristics
of pulmonary sclerosing pneumocytoma: A retrospective
analysis. BMC Pulmonary Medicine.2021(21(1)):1-7.
[3] Chang JC et al., Pulmonary sclerosing pneumocytoma:
Imaging features and diagnostic challenges. Radiology.
2019(292(2)):356-64.
[4] Wang L et al., Diagnostic value of CT features
in the differentiation of pulmonary sclerosing
pneumocytoma from peripheral lung adenocarcinoma
smaller than 3 cm in diameter. Cancer
Imaging. 2017;17(1):1-7.
[5] Board WCoTE, World Health Organization classification
of tumours: Thoracic tumours - Fifth
edition. Board WCoTE, editor. Lyon: World
Health Organization; 2021.
[6] Le HY PD, Nguyen KT et al., Pulmonary sclerosing
pneumocytoma in an 18-year-old male
patient: A case report and literature review. Medicine
(Baltimore). 2020;99(26):e20869.
[7] Nguyen HH et al., Pulmonary sclerosing pneumocytoma:
A case report and literature review." Vietnamese Journal
of Cancer Medicine.2021;15(3):23-8.
[8] Cung Văn Công, U phế bào xơ hoá - Báo cáo
trường hợp và xem xét tài liệu liên quan. Journal of
108 - Clinical Medicine and Phamarcy.2023;17(8).
[9] Tran VT et al., Management of pulmonary sclerosing
pneumocytoma: A case series, Journal of
Thoracic Disease. 2019;11(10):4183-9.
[10] Kocaman GYM, Ersöz CC et al., Pulmonary
sclerosing pneumocytoma with mediastinal
lymph node metastasis: A case report. Gen Thorac
Cardiovasc Surg. 2021;69(1):142-6.
[11] Zheng QZJ, Li G et al., Pulmonary sclerosing
pneumocytoma: Clinical features and prognosis..
World J Surg Oncol. 2022; 20(1):140.
[12] Luca Cima MD, Sherman L, Matthew J et al.,
Lung - Papillomas and adenomas - Sclerosing
pneumocytoma 2023 [Available from: Https://
www.pathologyoutlines.com/topic/lungtumorsclerosingheman.html.
[13] Lester J, Layfield ZB, The Papanicolaou Society
of Cytopathology System for Reporting Respiratory Cytology:
Definitions, Criteria, Explanatory Notes, and Recommendations
for Ancillary Testing, 2019.
[14] Lee HSKJ, Moon DH et al., Huge Pulmonary
Sclerosing Pneumocytoma with Endobronchial
Invasion: A Case Report with a Literature Review.
J Chest Surg. 2021;54(6):528-31.
[15] Maleki ZMS, Layfield L et al., Pulmonary
sclerosing pneumocytoma: Cytomorphology and
immunoprofile. Cancer Cytopathol.
2020;128(6):414-23.
[16] Zhang WDSZ, Zhang MY, Yin YH et al., Giant
pulmonary sclerosing pneumocytoma with potentially
malignant biological behavior: A case report and
literature review. Ann Transl Med.2023;30:365.