Quay trở lại chi tiết bài báo 20. BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ MATRIX METALLOPROTEINASE-9 HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TRONG VÀ SAU ĐỢT CẤP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 NĂM 2023 Download Download PDF