Quay trở lại chi tiết bài báo 28. MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO VÀ CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ Ở BỆNH NHÂN GIÃN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2017- 2018 Download Download PDF