Quay trở lại chi tiết bài báo 12. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO TRẺ EM TẠI KHOA NHI, BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017-2020 Download Download PDF