DOI: https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3

Đã xuất bản: 2022-05-22

Bài báo khoa học

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH (KAP) VỀ COVID-19 Ở NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
Lê Nhật Minh, Nguyễn Hoa Như Ngọc, Lê Trí Viễn, Thân Trọng Quang, Phan Vũ Hổ, Triệu Nguyên Trung, Phùng Thị Kim Huệ , Lê Hoà Khánh
THỰC TRẠNG NHIỄM ASEN TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM TỪ SỮA TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021
Nguyễn Văn Chuyên, Lê Tuấn Anh, Trần Thị Nhị Hà, Nguyễn Thị Thu Trang, Hoàng Thị Trường, Tống Đức Minh, Đinh Thị Diệu Hằng, Vũ Đình Chính
ĐÁP ỨNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VỚI THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC DẠY VÀ HỌC TRONG BỐI CẢNH COVID - 19 NĂM 2020 – 2021
Mai Thị Hà, Nguyễn Thị Phương Thảo, Đinh Thúy Hà, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Toan, Đinh Thái Sơn, Phạm Quang Thái, Phan Thanh Hải, Trương Thị Thanh Quý, Lê Xuân Hưng
MỐI LIÊN QUAN GIỮA UNG THƯ VÀ KIẾN THỨC BẢO QUẢN THỰC PHẨM TRONG TỦ LẠNH CỦA NGƯỜI DÂN TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM
Lê Thị Thảo Linh, Trần Linh Thảo, Âu Thị Nhâm, Đỗ Mạnh Hùng, Trần Thị Ly Ly, Đỗ Thị Thanh Toàn, Đinh Thái Sơn, Phạm Quang Thái, Phan Thanh Hải, Lê Xuân Hưng