NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA SANG THƯƠNG TẮC HOÀN TOÀN MẠN TÍNH

Vũ Hoàng Vũ1, Trương Quang Bình2
1 Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
2 Đại học Y Dược TP HCM

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Can thiệp sang thương tắc hoàn toàn mạn tính (THTMT) là thử thách lớn trong can thiệp động mạch vành (ĐMV) qua da với tỉ lệ thất bại thủ thuật cao hơn can thiệp các sang thương khác. Các nghiên cứu về kết quả can thiệp qua da sang thương THTMT tại Việt Nam không nhiều nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm có thêm dữ liệu về kết quả can thiệp sang thương THTMT ĐMV.


Mục tiêu: Xác định tỉ lệ thành công, các yếu tố liên quan thất bại của thủ thuật can thiệp qua da sang thương THTMT ĐMV.


Phương pháp: Nghiên cứu quan sát trên 194 bệnh nhân được can thiệp ĐMV qua da sang thương THTMT tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, từ 04/2017 đến 06/2019.


Kết quả: Bệnh nhân có tuổi trung bình là 67,3±11,3; với 73,7% nam cao so với nữ; 82,5% có tiền sử ghi nhận tăng huyết áp, 26,3% nhồi máu cơ tim cũ, can thiệp ĐMV qua da trước đây (26,3%), đái tháo đường (29,9%), bệnh thận mạn (9,8%) và 77,4% bệnh nhân nhập viện vì hội chứng vành cấp. Điểm SYNTAX I trung bình là 21,7±7,2. Tỉ lệ thành công chung của thủ thuật là 87,1%. Các yếu tố liên quan đến thất bại thủ thuật gồm có: chỉ số BMI > 25kg/m2; điểm J-CTO cao; điểm J-CTO ³3; mỏm gần không rõ; mạch máu xoắn vặn; mạch máu vôi hoá; chiến lược can thiệp ngược dòng, và không sử dụng siêu âm trong lòng mạch.


Kết luận: Nghiên cứu can thiệp ĐMV qua da sang thương THTMT có tỉ lệ thành công thủ thuật tương đối cao (87,1%); yếu tố tiên lượng thất bại bao gồm: bệnh nhân thừa cân; thang điểm J-CTO cao, J-CTO ³ 3; mạch máu xoắn vặn và vôi hoá; mỏm gần không rõ, chiến lược can thiệp ngược dòng và không sử dụng siêu âm trong lòng mạch.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Morino Y, Abe M, Morimoto T et al., "Predicting successful guidewire crossing through chronic total occlusion of native coronary lesions within 30 minutes: the J-CTO (Multicenter CTO Registry in Japan) score as a difficulty grading and time assessment tool", JACC: Cardiovascular Interventions, 2011, 4 (2), 213-221.
2. Brilakis ES, Banerjee S, Karmpaliotis D et al., "Procedural outcomes of chronic total occlusion percutaneous coronary intervention: a report from the NCDR (National Cardiovascular Data Registry)", JACC Cardiovasc Interv, 2015, 8 (2), 245-253.
3. Habara M, Tsuchikane E, Muramatsu T et al., "Comparison of percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion outcome according to operator experience from the J apanese retrograde summit registry", Catheterization and Cardiovascular Interventions, 2016, 87 (6), 1027-1035.
4. Ramunddal T, Hoebers LP, Henriques JP et al., "Prognostic impact of chronic total occlusions: a report from SCAAR (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry)", JACC: Cardiovascular Interventions, 2016, 9 (15), 1535-1544.
5. Mitomo S, Naganuma T, Jabbour RJ et al., "Impact of target vessel on long-term cardiac mortality after successful chronic total occlusion percutaneous coronary intervention: Insights from a Japanese multicenter registry", International journal of cardiology, 2017, 245, 77-82.
6. Mehta AB, Mehta N, Chhabria R et al., "Predictors of success in percutaneous Coronary intervention for chronic total occlusion", Indian Heart J, 70 Suppl 3, S269-S274, 2018.
7. Brilakis ES, Mashayekhi K, Tsuchikane E et al., "Guiding principles for chronic total occlusion percutaneous coronary intervention: a global expert consensus document". Circulation, 2019, 140 (5), 420-433.
8. Guo L, Zhang X, Lv H et al., "Long-term outcomes of successful revascularization for patients with coronary chronic total occlusions: a report of 1,655 patients". Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2020, 7, 116.
9. Vemuri KS, Sihag BK, Sharma Y et al., "Real world perspective of coronary chronic total occlusion in third world countries: A tertiary care centre study from northern India". Indian Heart J, 2021, 73 (2), 156-160.
10. Karacsonyi J, Karmpaliotis D, Alaswad K et al., "The Impact of Proximal Vessel Tortuosity on the Outcomes of Chronic Total Occlusion Percutaneous Coronary Intervention: Insights From a Contemporary Multicenter Registry". J Invasive Cardiol, 2017, 29 (8), 264-270.
11. Nguyen PT, Oanh NO, Thanh LN, " Study on clinical characteristics, lesions of chronic complete occlusion of coronary arteries and results of percutaneous coronary intervention at Cardiovascular Center - Hospital E". Journal of Medicine and Pharmacy in Military 3, 2020, 102-107.