THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG LO ÂU VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105, NĂM 2021

Lê Thúy Vân1, Trương Việt Dũng1, Trần Quang Huy1
1 Trường ĐH Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 270 người bệnh đái tháo đường type 2 đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện 105, trong đó tỷ lệ đạt mục tiêu điều trị rất thấp: 31,5% và 71,7% có kèm tăng huyết áp. Mục tiêu: (1) mô tả tỷ lệ tuân thủ điều trị và (2) phân tích một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ người bệnh tuân thủ chế độ thuốc là 81,5%, tuân thủ chế độ tái khám là 48,2%, tuân thủ chế độ hoạt động thể lực là 61,1%, tuân thủ chế độ dinh dưỡng là 32,2%, tuân thủ chế độ kiểm soát đường huyết tại nhà là 14,1%. Tỷ lệ người bệnh có lo âu là 26,7%. Nhận thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa hoạt động tư vấn của nhân viên y tế và tỷ lệ tuân thủ dùng thuốc và tái khám (p<0,05). Kết quả cho thấy tỷ lệ tuân thủ hoạt động thể lực ở nhóm lo âu cao hơn nhóm không lo âu (72,2% so với 57,1%, p <0,001), ngược lại, tuân thủ chế độ dùng thuốc và tỷ lệ tái khám của nhóm có lo âu là 8,3% so với nhóm không lo âu là 53,5% (p<0,001). Nội dung tư vấn của nhân viên y tế mà người bệnh có thể làm theo được chỉ chiếm 13,3%.


Kết luận: Kết quả kiểm soát đường huyết chưa tốt có thể do tuân thủ điều trị chưa tốt. Tuân thủ điều trị chưa tốt liên quan đến chất lượng tư vấn của nhân viên y tế không tốt. Tình trạng lo âu tác động tiêu cực lên tuân thủ dùng thuốc và tái khám nhưng tác động tích cực lên hoạt động thể lực.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Andrew MG, Zayd T, William H et al., Systematic review of adherence rates by medication class in type 2 diabetes: a study protocol, BMJ Open, 2016; 6(2): e010469, Published online 2016 Feb 29, doi: 10.1136/bmjopen-2015-010469
2. Bianca H, Gabriel GP, Didac M et al., Diet, physical activity or both for prevention or delay of type 2 diabetes mellitus and its associated complications in people at increased risk of developing type 2 diabetes mellitus.Cochrane Database Syst Rev, 2017 Dec, doi: 10.1002/14651858.CD003054.pub4.
3. Ministry of Health, Decision No. 3280/QD-BYT dated September 9, 2011 promulgating professional documents guiding the diagnosis and treatment of type 2 diabetes, 2011: 1-15.
4. Nguyen BC, Knowledge, practice, adherence and some related factors in patients with type 2 diabetes in outpatient treatment at Central E Hospital in 2019, University graduation thesis majoring in General Medicine, Faculty of Medicine and Pharmacy - Hanoi National University, 2020 (in Vietnamese).
5. David LS, Geoffrey RN, John C. Health measurement scales: A practical guide to their development & use (5 ed), Oxford University Press, Print. ISBN-13: 9780199685219, 2015.
6. Lan LTN, Situation and some factors related to treatment adherence of patients with type 2 diabetes treated as outpatients at the Institute of Medicine - Air Force Defense in 2018, Master's thesis of public health, ThangLong University, 2018 (in Vietnamese).
7. WHO – Global physical activity questionnaire (GPAQ). Geneva , www.who.int/chp/steps/, Accessed 12 March 2018.