PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CỔ CHÂN ĐIỀU TRỊ U SỤN MÀNG HOẠT DỊCH: BÁO CÁO CA BỆNH

Dương Đình Toàn1, Võ Quốc Hưng2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh u sụn màng hoạt dịch khớp là một bệnh lành tính hiếm gặp, nguyên nhân không rõ ràng. Bệnh phát sinh trong màng hoạt dịch của khớp hoặc bao gân, đặc trưng bởi sự xuất hiện của nhiều mảnh sụn trong khớp. Chúng tôi mô tả trường hợp của một bệnh nhân nam, 42 tuổi, được chẩn đoán u sụn màng hoạt dịch cổ chân phải. Trên hình ảnh X quang và MRI cho thấy hai tổn thương u sụn màng hoạt dịch nằm ở khoang trước và khoang sau của khớp dưới sên. Bệnh nhân đã được điều trị thành công bằng phẫu thuật nội soi khớp cổ chân lấy bỏ u và cắt bán phần bao hoạt dịch. Theo dõi lâm sàng sau mổ một tháng, hai tháng và 24 tháng, khớp cổ chân có chức năng hoàn toàn bình thường. Chụp MRI kiểm tra sau 24 tháng cho thấy không có dấu hiệu của khối u tái phát. Kết luận: Phẫu thuật nội soi khớp khớp cổ chân là phương pháp điều trị hiệu quả, an toàn, ít xâm lấn. Khi chẩn đoán u sụn màng hoạt dịch khớp nói chung, trong đó có khớp cổ chân nên phẫu thuật sớm để phòng tránh các tổn thương khớp thứ phát.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Padhan P, Ahmed S, Synovial Chondromatosis. N Engl J Med. 2019;381(14):1364. doi:10.1056/NEJMicm1813672
[2] Neumann JA, Garrigues GE, Brigman BE et al., Synovial Chondromatosis. JBJS Rev. 2016;4(5):e2. doi:10.2106/JBJS.RVW.O.00054
[3] Sathe P, Agnihotri M, Vinchu C, Synovial chondromatosis of ankle in a child: A rare presentation. J Postgrad Med. 2020;66(2):112-113. doi:10.4103/jpgm.JPGM_628_19
[4] Saxena A, St Louis M, Synovial Chondromatosis of the Ankle: Report of Two Cases With 23 and 126 Loose Bodies. J Foot Ankle Surg. 2017;56(1):182-186. doi:10.1053/j.jfas.2016.02.009
[5] Pellacci F, Zmerly H, I corpi liberi endoarticolari. Rivista Italiana di Biologia e Medicina, 2001;21(1): 345-347.
[6] Peixoto D, Gomes M, Torres A et al., Arthroscopic treatment of synovial chondromatosis of the ankle. Rev Bras Ortop. 2018;53(5):622-625. Published 2018 Jul 27. doi:10.1016/j.rboe.2018.07.001.
[7] Shearer H, Stern P, Brubacher A, Pringle T. A case report of bilateral synovial chondromatosis of the ankle. Chiropr Osteopat. 2007;15:18. Published 2007 Nov 24. doi:10.1186/1746-1340-15-18
[8] Milgram JW, Synovial osteochondromatosis: a histopathological study of thirty cases. J Bone Joint Surg Am. 1977;59(6):792-801.
[9] Santiago T, Mariano C, Primary synovial chondromatosis of the ankle joint presenting as monoarthritis. BMJ Case Rep. 2013;2013:bcr2013202186. Published 2013 Dec 10. doi:10.1136/bcr-2013-202186.