Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ NỘI SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM BỆNH LÝ HÔ HẤP Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN TỪ 1/2018 THÁNG 9/2019 Download Download PDF