KẾT QUẢ NỘI SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM BỆNH LÝ HÔ HẤP Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN TỪ 1/2018 THÁNG 9/2019

Ngô Anh Vinh1, Nguyễn Hùng Mạnh2, Bùi Thị Hương2, Phạm Thị Thu Hiền3
1 Bệnh viện Nhi Trung ương
2 Bệnh viện Sản nhi Nghệ an
3 Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả nội soi phế quản ống mềm bệnh lý hô hấp ở trẻ em tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu và tiến cứu, chọn mẫu thuận tiện trên 23 bệnh nhân mắc các bệnh lý hô hấp được chỉ định nội soi phế quản tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Kết quả: 47,8% trường hợp có viêm niêm mạc đường thở, 21,7% có dị dạng đường thở, 21,7% có viêm mủ phế quản, 4,4% tắc lòng phế quản và chảy máu thuỳ phổi. Có 30,4% xác định được căn nguyên qua dịch rửa phế quản, trong đó có 17,4% trường hợp nhiễm vi khuẩn, 8,7% trường hợp nhiễm nấm và 4,3% trường hợp nhiễm vi rus hợp bào hô hấp (RSV). Có 17,4% bệnh nhân có giảm bão hòa oxy thoáng qua trong và sau quá trình nội soi. Kết luận: Nội soi phế quản ống mềm các bệnh lý hô hấp là phương pháp có giá trị chẩn đoán và an toàn ở trẻ em.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chau NQ, Bronchoscopy. Medical Publshing House; 2007, Hanoi.
2. Tuan DM, Bronchoscopy in children. Medical Publshing House; 2011, Hanoi.
3. Anil S, Ritika C, Flexible Fiberoptic Bronchoscopy in Pediatric Practice. Indian Pediatric; 2019, 56(7): 587-593.
4. Viet PD, Tuan TA, Hung DV et al., Flexible bronchoscopy results in children: a sectional study at intensive Care Unit, Vietnam National Children's Hospital. Journal of Practical Medicine; 2016, 444 (2): 155-159.
5. Rohola S, Safoura N, Niloofar RK et al., Indications and Complications of Flexible Fiberoptic Bronchoscopy in children: A 5-Year Experience at a Tertiary Care Hospital in Iran. Iranian journal of pediatrics; 2020, 30 (2): 79-82.
6. Kirvassilis F, Kirvassilis F, Gidaris D et al., Flexible fiberoptic bronchoscopy in Greek children. Hippokratia; 2011, 15(4):312-5.
7. Rayan ST, Khaild AA, Abdullah ST et al., Flexible fiberoptic bronchoscopy in children: utility and complications. International Journal of Pediatrics and Adolescent Medicine; 2016, 3(1): 18-27.
8. Chongbing Y, Yong H, Gang Q et al., The clinical safety and efficacy of flexible bronchoscopy in a neonatal intensive care unit, Experimental and Therapeutic Medicine; 2020, 20(5): 95.