Quay trở lại chi tiết bài báo TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ VÀ KẾT QUẢ CHĂM SÓC TƯ VẤN NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021 Download Download PDF