KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA NGƯỜI DÂN TẠI PHƯỜNG ĐÔNG XUYÊN, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG NĂM 2021

Lê Thị Thanh Hương1, Đoàn Bé Năm2, Đào Lê Hoàng Minh1, Nguyễn Quỳnh Anh1
1 Trường Đại học Y tế Công cộng
2 Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue tại phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang năm 2021.


Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp cắt ngang phân tích với cỡ mẫu là 350 người, số liệu được thu thập tại cộng đồng từ ngày 18/02/2021 đến 30/03/2021.


Kết quả: Tỷ lệ ĐTNC có kiến thức, thái độ và thực hành đúng lần lượt là 46,6%, 48,0% và 57,1%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sau PV, Knowledge and practice on dengue prevention and some associated factor of Khmer people in Luong Phi commune, Tri Ton district, An Giang city in 2020, Master thesis, Hanoi university of Public Health, 2020.
2. Tai LT, Yen NTK, Knowledge, attitude, practice, and some associated factor related to dengue prevention of people in My Khanh commune, Phong Dien district and Can Tho city, Ho Chi Minh Medical Journal, 2008, 12
3. Harapan H, Rajamoorthy Y, Anwar S et al., Knowledge, attitude, and practice regarding dengue virus infection among inhabitants of Aceh, Indonesia: a cross-sectional study. BMC Infect Dis 18, 96. https://doi.org/10.1186/s12879-018-3006-z, 2018.
4. Selvarajoo S, Liew JWK, Tan W et al., Knowledge, attitude and practice on dengue prevention and dengue seroprevalence in a dengue hotspot in Malaysia: A cross-sectional study. Sci Rep 10, 9534. https://doi.org/10.1038/s41598-020-66212-5, 2020.