THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ BỆNH ĐỘNG KINH CỦA NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA CẤP CỨU VÀ KHOA NỮ BỆNH VIỆN TÂM THẦN NAM ĐỊNH NĂM 2018

Đỗ Thị Thu Hiền1, Vũ Thị Dung1
1 Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá nhận thức của người nhà về bệnh và cách xử trí,  chăm sóc người bệnh động kinh tại gia đình. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 43 người nhà NB bị bệnh động kinh (ĐK) tại Bệnh viện Tâm thần Nam Định. Kết quả: Người nhà người bệnh (NB) còn thiếu hụt nhiều về kiến thức của bệnh như nguyên nhân, biểu hiện bệnh; kiến thức về  xử trí của người nhà chưa cao; số người nhà cho rằng việc tuân thủ dùng thuốc và chăm sóc dinh dưỡng, tinh thần đạt cao hơn với trên 60% và 90%. Kết luận: Chăm sóc và quản lý NB bị ĐK trong cộng đồng là một vấn đề đáng quan tâm, cần nâng cao kiến thức và thái độ cho người nhà, cộng đồng trong chăm sóc NB để nâng cao chất lượng sống cho NB ĐK.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nga PV, Epilepsy”, Textbook of Neurology ., accessed: 20 September 2018
2. WHO, Epilepsy: epidemiology, etiology and prognosis. WHO information sheet, number 165.
3. Huong DHT, Nhi VA, Clinical, laboratory and treatment characteristics of first adult epilepsy. City Medicine. Ho Chi Minh, 2013;17(1): 133-137.
4. Namdinh University of Nuring, Taking care of patients with epilepsy, Lectures on mental health care, 2016; 56-58.
5. Hanoi Medical University, Some Psychosocial Issues of Epilepsy, Epilepsy, Medical Publisher, 2005; 275-276.
6. Tuan TD, Son VT, Survey on knowledge and attitudes towards epilepsy of the population in Ho Chi Minh City, 2014, , accessed: 21 September 2018.
7. Sau TN, Tuan TD, Awareness and attitudes of people in the surrounding districts of the center of Ho Chi Minh City about epilepsy, , accessed: 18 September 2018.
8. Lien LLH, Tuan TD, Knowledge and attitudes of people in the central districts of Ho Chi Minh City about epilepsy, , accessed: 12 September 2018.
9. Tuyet NTM, Survey on knowledge about epilepsy of relatives of patients who are inpatient treatment at Nam Dinh Psychiatric Hospital, 2014;15 -16.