KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT KHỐI U BUỒNG TRỨNG Ở PHỤ NỮ CÓ THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÁI BÌNH TỪ NĂM 2015 ĐẾN 2019

Bùi Minh Tiến 1
1 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện trên 205 hồ sơ bệnh án được chẩn đoán khối u buồng trứng ở phụ nữ có thai đạt tiêu chuẩn tại kho lưu trữ hồi sơ của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Kết quả cho thấy có 88,3% các trường hợp được thực hiện phẫu thuật xử trí khối UBT kết hợp với phẫu thuật lấy thai. 11,7% được thực hiện trong khi đang mang thai và tất cả đều được thực hiện phương pháp phẫu thuật nội soi. 80% các trường hợp được thực hiện kỹ thuật thuật bóc u bảo tồn buồng trứng và có 2,4% thực hiện tháo xoắn bóc u. Chỉ có duy nhất 1 trường hợp có biến chứng sau phẫu thuật, chiếm 0,49%. Ngày điều trị trung bình chung: 5.06 ± 1.57 ngày.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bich PTN, "Study on clinical, paraclinical and surgical results of ovarian tumors at Thai Binh Obstetrics and Gynecology Hospital in 2017", Doctor II Dissertation, Thai Binh University of Medicine and Pharmacy, 2018

2. Cuong DT, Hinh ND, Ovarian tumor: Gynecology for practicing physicians, Medical Publishing House, 1999; p. 219-237.

3. Dung PD, Study on the situation of ovarian tumors during pregnancy at the Institute of Mother and Child Care from 1996-2000, Master Dissertation, Hanoi Medical University, 2002.
4. Fujishita A, The evaluation of ovarian tumor associated with pregnancy by the ultrasonographical method and serum CA-125 levels, Nippon-Santa-Fujinka-Gakkai-Zasshi; 1994, Sep 46(9), pp. 875-882.