Quay trở lại chi tiết bài báo KIẾN THỨC SỬ DỤNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ĐỒNG THÁP Download Download PDF